گروه آسیم الکترونیک به عنوان منبعی قابل اعتماد برای طراحی و ساخت انواع دستگاه های اندازه گیری برای مصرف کننده و مهندسان و طراحان می باشد.دانش به روز و رویکرد های جامع این شرکت همواره باعث رشد  روز افزون و اعتماد بیش از پیش به این مجموعه چه از طرف شرکت های طرف قرارداد و چه از طرف اشخاص می باشد.یکی از دپارتمانهای فعال در مجموعه آسیم الکترونیک دپارتمان طراحی و ساخت دستگاهای اندازه گیری می باشد که برخی از این دستگاه ها در حال حاضر ساخته شده و در معتبرترین موسسات و گروه های صنعتی داخلی در حال استفاده می باشد که در قسمت محصولات سایت در دسترس است.دستگاه های اندازه گیری با مشخصات مختلف و پارامترهای اندازه گیری متفاوت با توجه به خواست و نیاز مشتری متفاوت بوده و گروه آسیم الکترونیک در اینجا آمادگی خود را جهت طراحی و ساخت انواع مختلف دستگاه های اندازه گیری اعلام می نماید.