حضور متخصصان شرکت آسیم الکترونیک جهت ارائه اطلاعات فنی در رابطه با طراحی و ساخت دستگاه تمام اتوماتیک شرکت عطر شری با نام تجاری هایپرفام در فروردین سال 98