یکی دیگر از خدمات شرکت آسیم عیب یابی کنترل کننده های ژنراتور می باشد.

 

کنترل کننده های ژنراتور یکی از اصلی ترین بخش های ژنراتور های می باشد که هر گونه خطا یا اشکال در این بخش می تواند اختلالات جدی در کارکرد ژنراتور ایجاد نماید.

 

ما می توانیم با عیب یابی و سرویس و رفع عیب کنترل کننده های ژنراتور های شما کارایی دقیق و بازدهی مناسب ژنراتور های شما را تضمین نماییم.