از آن جایی که خودسوزی از عامل­های اصلی محدود کننده­ ی عملکرد موتورهای مدرن می­باشد، جهت بهبود این مهم، به بررسی این عامل و گسترش ردیاب­های خودسوزی پرداخته­ایم. این سیستم، جریان یون را از طریق اتصال جرقه، اندازه گیری نموده و با توجه به مقدار به دست آمده و رابطه­ی آن با نقطه­ی احتراق، به تنظیم سیستم می­پردازد. جهت ساده سازی روند، در سیستم جدید هدف آن است که، بدون بررسی فشار، این امر صورت گیرد.

ردیاب­های خودسوزی را می­توان در سیستم­های با بیش از یک سیلندر نیز به کار برد. جهت این مهم که سیستم به صورت فی البداهه به اندازه گیری و ردیابی بپردازد، سیستم اندازه گیری پر سرعت و پیشرفته­ای طراحی شده است. ردیاب­های خودسوزی جریان یون را سیکل به سیکل اندازه گرفته و مقدار بدست آمده را تحویل سیستم می­دهد. هم­چنین جهت پوشش دادن و اندازه گیری­های حجیم نیز تعبیری اندیشیده شده است.

از منفعت های این سیستم می­توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • راه اندازی ساده
  • نیازی به تغییرات در طراحی موتور نمی­باشد.
  • نیازی به تغییرات در وسایل جانبی و دیگر اجزا موتور نمی­باشد.
  • نیازی به حس گر فشار نمی­باشد.
  • قابلیت گسترش یافتن وجود دارد.
  • سیستم به صورت فی البداهه به اندازه گیری می­پردازد.
  • این سیستم برای موتورهای با بیش از یک سیلندر نیز کاربرد دارد.