زماني كه پژوهشگری براي رسيدن به اهداف علمي خود تلاش می نمايد به منظور دستیابی به نتایج روا و قابل دفاع، لازم است فعاليت هايش بر پايه ي روش هاي علمي درست و مناسب بنا شود و همانطور که کرلینجر می گوید باید بتواند مسیر علمی خود را شخصا ترسیم نماید و به جزئیات آنچه در پژوهشش می گذرد آشنا باشد. یکی از بخش های مهم هر پژوهش علمی (چه کیفی و چه کمی) تحلیل اطلاعات یا دیتا است. در حوزه ي تحليل داده ها و استخراج اطلاعات از داده ها روش هاي مختلف و پيشرفته اي وجود دارد كه هر كدام مزيت ها و محدوديت هاي خاص خود را دارند. امروزه تمام تحليل هاي آماري در شركت ها و موسسات با نرم افزارها انجام مي شود. بنابراين ضروري است نرم افزاري براي تحليل داده ها انتخاب شود كه معقول و مقبول جامعه ي علمي باشد. شاید در جامعه ی علمی ما این نکته جا افتاده باشد که می توان به خروجی نرم افزارها اعتماد نمود. اما با مرور تاریخچه ی نرم افزارهای آماری در می یابیم که گاهی روش های بکار گرفته شده در آنها مقبول جامعه ی علمی نیست. از این رو انتخاب نرم افزار مناسب و هماهنگ با سخت افزار های و دستگاهای اندازه گیری یکی از ضروری ترین اصول دریافت نتیجه قابل اتکا و مناسب در مباحث اندازه گیری می باشد.

شرکت آسیم الکترونیک با تکیه بر دانش و تجربه تیم فنی خود توانسته است نرم افزار های قابل اتکایی برای دستگاهای اندازه گیری مختلف از جمله دستگاهای تولیدی خود تهیه نماید...