شركـت آسیم الکترونیک با ايجاد يك تيم نرم افزاري و سخت افزاري متشكل از متخصصين علوم انفورماتيك و مکانیک جهت دستيابي به دانش فني مورد نياز و ايجاد سيستم هاي اطلاعات مديريت صنعت فعاليت خود را آغاز نموده است .

 

سيستم هـاي مدیریت بخش های مختلف خطوط تولید و کارخانه جات درتمام دنيا با توجه به پيچيدگي , اهميت,تنوع و حجم فراوان داده هاي تخصصي جزء سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيك به حساب مي آيند كه به دليل حجم گستردگي سيستمها و نيز لزوم رعايت استانداردها و پروتكلهاي بين المللي در زمره تكنولوژي هاي برتر به شمار ميروند. واحد نرم افزاري شركت آسیم الکترونیک جهت استفاده از استانداردها و پروتكلهاي پيچيده انفورماتيك در سيستمهاي جامع کنترل و مدیریت خطوط تولید ، اقدام به انتقال دانش فني مدرن و تجهيز لابراتوار به روز در مراكز تولید و کارخانه جات كشور نموده است.

 

اين تيم ضمن تحقيق در زمينه روالهاي صحيح کنترل خطوط تولید و با بكارگيري ابزارهاي روز مهندسي نرم افزار توانسته است پاسخگوي نيازها و رفع معضلات روز مراكز تولیدی كشور باشد . چنانچه غني ترين و كارآمدترين سيستم جامع کنترل از را دور و مدیریت خطوط تولید، شامل تمامي ايستگاههاي تولید و تمامی بخش های کارخانه های تولیدی در يك کارخانه را با بهترين شكل ممكن پياده سازي نموده است.